Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място по:
Име или код по ЕКАТТЕ


Справката „Население по населени места” представя данни за населението според:

1.Преброяванията на населението за периода 1934 – 2011 г.
Като източник на информация са използвани:
- Издание „Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001, Т.1. Население, Кн.3. Население по области, общини и населени места”, София, 2002.
- Официални данни от Преброяване 2011.

2. Текущата демографска статистика (ежегодни данни към 31 декември от 1993 г. до днес).

Обхванат е период с продължителност над 75 години, което позволява да се проследят значителните изменения в броя на населението в отделните населени места вследствие както на бурните вътрешно-миграционни процеси в страната в средата на миналото столетие, така и значителните по размер изселвания през последните 20 години.
Населените места са представени с актуалното си наименование и административно-териториална принадлежност.
Като критерии за търсене могат да се използват:
- Код по ЕКАТТЕ на населеното място;
- Наименование на населеното място.
Динамиката на населението е представена с помощта на статични и анимирани графики.


2023 © Национален статистически институт