Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование

Код
Вид


Справката дава информация за приемниците, предшествениците и източниците на избрано населено място.
Населеното място може да се търси и по част от наименование и/или част от код и/или вид (град, село, махала и др.).
Търсенето по наименование не зависи от въвеждането на главни или малки букви. При зададени до три символа в полето "Наименование" се търсят само тези единици, чиито наименования започват с въведените букви. При четири и повече символи се търси в началото, средата и края на наименованието. При зададени символи в полето "Код" се търсят тези единици, чиито кодове започват с въведените символи.
Списъкът с намерените населени места съдържа кода, пълното наименование, което отговаря на условията за търсене, и периода, в който населеното място има това наименование.
При избор на населено място справката показва пълните наименования, кодовете, вида и датата на събитията на предшественици/източниците или приемниците. Данните за пълните наименования и кодовете са към датата на съответното събитие. Така може да се проследят всички предшественици/източници или приемници на едно избрано населено място.


2023 © Национален статистически институт