Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на промени за:
Период
Видове единици
Вид събитие

Справката "Промени в даден период" дава списък на единиците от избран вид (или от всички видове), за които в посочения период е извършена зададена от потребителя вид промяна (събитие).
По подразбиране са зададени периодът 03.03.1878-текуща дата и видове единици "Всички".
При промяна на периода изчакайте актуализирането на списъка на видовете единици. Списъкът на видовете събития зависи от избрания вид единица.
Справката съдържа дата на събитието, код и наименование на единиците към датата на събитието, сортирани по дати на събитието. Възможно е в зададения период една единица да има повече от една промяна от избрания вид.
Има ограничение справката да извежда до 6 000 реда. В противен случай се извежда предупредително съобщение за промяна на периода.


2023 © Национален статистически институт