Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на административно-териториална единица или район
Към дата
Йерархия


Справката "Състав на административно-териториална единица и район" дава състава на АТЕ/САТЕ/района по нивата на избрана йерархия към определена дата.
Задължително се задава дата (по подразбиране се зарежда текущата) и се избира йерархия. Йерархиите, включени в списъка, са валидни към зададената дата. При промяна на датата изчаквайте актуализрането на списъка с йерархиите. За повече информация относно йерархиите вижте справката "Административно-териториално устройство" и "За регистъра".
Съставът на АТЕ/САТЕ/района е списък, съдържащ кода и пълното наименование на включените единици.
Изборът на единица от списъка дава състава й според следващото ниво в избраната йерархия.


2023 © Национален статистически институт