Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на документ по:
Вид на документа
Текст (в кратко съдържание,
автор, № документ)
Година на влизане в сила
Година на обнародване

Справката "Промени по документ" дава единиците, които са променени на основание на избран от потребителя документ.
В краткото съдържание на документа в сбит текст са описани промените по документа, напр. "Закрива се кметство ......."; "Възстановява се историческото наименование ......... на ........"; "Признава се махала ...... за село"; "Заличават се населените места ........." и др. При търсенето по кратко съдържание на документ задавайте ключова дума, като напр. наименованието на интересуващата Ви единица, вида на промяната, вида на единицата.
Възможно е да зададете повече от един критерий за търсене, например: вид и номер на документ, година на влизане в сила и автор на документ и др.
При избран вид на документа "Всички" и незададени други критерии за търсене се показва списъкът на всички документи, вписани в регистъра.
Ако не е намерен нито един документ, е добре да прегледате въведените от Вас условия за търсене и, ако е необходимо, да ги промените или да направите търсене на всички документи, вписани в регистъра.
Списъкът с намерените документи съдържа информация за:
- датата на влизане в сила на документа;
- наименование на документа (вид, дата, автор);
- кратко съдържание;
- забележка (посочена в скоби след краткото съдържание);
- броя на засегнатите от документа единици (в зависимост от извършените вписвания в регистъра);
- пълния текст на документа.
Към настоящия момент не са въведени пълните текстове на всички документи.
По документите от списъка, които не са подчертани, няма засегнати единици.
При избор на документ от списъка се формира справка за променените по документа единици и вида на съответната промяна. Всяка единица се идентифицира с пълно наименование и код, които са към датата на влизане в сила на съответната промяна.


2023 © Национален статистически институт