Разпределение на населените места от Столична община по райони

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ Вид Име Транслитерация Идентификационен код на района Код на типа Код на документа
21
39791
с.
Кривина
Krivina
68134-23
3
2004
22
40436
с.
Кубратово
Kubratovo
68134-21
3
2004
23
41010
с.
Кътина
Katina
68134-21
3
2004
24
44063
с.
Лозен
Lozen
68134-23
3
2004
25
44224
с.
Локорско
Lokorsko
68134-21
3
2004
26
46721
с.
Мало Бучино
Malo Buchino
68134-18
3
2004
27
48393
с.
Мировяне
Mirovyane
68134-21
3
2004
28
49206
с.
Мрамор
Mramor
68134-21
3
2004
29
49597
с.
Мърчаево
Marchaevo
68134-17
3
2004
30
51250
с.
Негован
Negovan
68134-21
3
2004
31
00357
гр.
Нови Искър
Novi Iskar
68134-21
1
2004
32
55419
с.
Панчарево
Pancharevo
68134-23
3
2004
33
56624
с.
Плана
Plana
68134-23
3
2004
34
57011
с.
Подгумер
Podgumer
68134-21
3
2004
35
65601
с.
Световрачене
Svetovrachene
68134-21
3
2004
36
80409
с.
Чепинци
Chepintsi
68134-21
3
2004
37
87401
с.
Яна
Yana
68134-22
3
2004

Моля изчакайте