Проверка за участие в месечни бизнес наблюдения
за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите


ЕИК: