За състезанието

През периода април - юни 2023 г. Националният статистически институт ще проведе за първи път състезанието DATATHON за ученици. Целта е да се обогатят инициативите на НСИ за повишаване на статистическата грамотност на учениците от гимназиалния курс, като им се даде възможност да изработят решение върху определена база данни. Досегашният опит на екипа показва, че младежите имат нагласата да търсят и анализират статистически данни, но досега не сме използвали този формат, за да ги стимулираме да задълбочат знанията и уменията си в нашата област.

Участието отново e възрастово сегментирано, отборно, като всеки от менторите трябва да работи само с един отбор. Надпреварата е организирана на два етапа - първи етап - решаване на определен казус онлайн и пресяване на участниците, и втори етап - работа присъствено на допуснатите 30 отбора в рамките на 48 часа. На финала ще бъдат определени победителите от първо до трето място, които ще получат грамоти и парични награди.

Предложеният формат на състезанието има за цел да насърчи учениците и менторите, които не са участвали в олимпиадата и конкурса за плакат, или пък не са достигнали до призовите места в двете състезания, да се включат и да опитат възможностите си при изработването на решение върху определена база данни. Отново се набляга на екипната работа, аналитичното мислене в група и визуализацията на предлагания краен продукт. Във втория етап е предвидена комуникация на изработеното решение, което те трябва да получат при колективната си работа на място, определено от НСИ. Смисълът на втория етап е в концентрацията и екипната работа в условия, които не са традиционни за тях. Съобразяването с лимитираното време също е начин те да покажат как се е сработил екипът и доколко менторът влияе върху работата на състезателите. Ще бъде от значение и наличието на лидерски умения сред младежите.

DATATHON - НСИ - 2023 ще бъде състезание за надграждане на знанията и уменията в статистиката, менторството и лидерството сред учениците. НСИ ще обогати инициативите си за все по-грамотни и все по-разбиращи статистиката бъдещи потребители на статистическата информация.

На добър час!

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]