Статистически годишник 1941 година

Тридесет и четвъртото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1941 г. излиза от печат през 1942 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен със 17 нови таблици. Възстановена е рубриката „Географско положение, граници и повърхнина на Българското Царство“.

Публикацията се състои от 926 страници и е на български и на френски език.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1941 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“