Статистически годишник 1925 година

През 1926 година излиза от печат седемнадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство. Публикацията се състои от 550 страници и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1925 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“