Дипляна „Наблюдение на работната сила“ 2023 година

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила“. Изданието представя описание на методологията на Наблюдението на работната сила – определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията.

Наблюдението на работната сила е най-голямото регулярно извадково статистическо изследване на домакинствата, провеждано в Република България. То осигурява информация за икономическата активност на населението – заетостта и безработицата, в съответствие с международно приетите концепции и дефиниции. На базата на данните от наблюдението се изчисляват едни от най-важните показатели за икономическото и социалното развитие на страната – коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица.

Информацията се използва от широк кръг потребители – правителството, синдикатите, бизнеса, научни организации и институти, редица международни организации, както и от останалите граждани.

Връзка

Електронна версия на дипляна „Наблюдение на работната сила“ 2023 година

Статистическа област

Пазар на труда

Тема

Тема „Население и социални статистики“