ПРЕБРОЯВАНЕ 1946 В ДИГИТАЛЕН ФОРМАТ

Дигиталната библиотека на НСИ публикува колекцията „Преброяване 1946“. На потребителите на статистическа информация е предоставен безплатен онлайн достъп до 394 дигитални страници.

На 31 декември 1946 г. се провежда десетото поред преброяване на населението в България. Целта е да се установи броят на населението и да се проследят настъпилите изменения в обществото след края на Втората световна война предвид предстоящите икономически и социални промени. Извършва се на принципа на самопреброяването. Регистриран е броят на населението, разпределено по възраст, семейно положение, вяра, народност, образование, икономическа активност и занятие.