Контакти

Библиотека:
София 1038,
ул. „П. Волов“ 2, ниска сграда, партер,
работно време с читатели: понеделник – петък, 9.00 – 17.00 ч.,
тел. (02) 9857 633, (02) 9857 521
е-mail: [email protected]

(02) 9857 185, читалня