Премини към основното съдържание

Публикации

Статистически годишник 1942 - 1945 година

понеделник, 15 април 2024 - 17:15

През 1947 излиза от печат Статистическият годишник с данни за периода 1942 - 1945 година. Изданието е сборен том поради затрудненията, породени от Втората световна война. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани данни за международен преглед по страни.

Статистическият годишник се състои от 490 страници и е на български и френски език.

Статистически годишник 1941 година

четвъртък, 11 април 2024 - 14:50

Тридесет и четвъртото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1941 г. излиза от печат през 1942 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен със 17 нови таблици. Възстановена е рубриката „Географско положение, граници и повърхнина на Българското Царство“.

Публикацията се състои от 926 страници и е на български и на френски език.

Статистически годишник 1940 година

понеделник, 8 април 2024 - 14:30

Статистическият годишник на Българското Царство за 1940 г. излиза от печат през 1941 г. и е тридесет и третото издание на Главната дирекция на статистиката. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни, който за първи път помества данни в четири нови таблици, отнасящи се до средната продължителност на живота, плодовитостта на жените, търговския флот и въздушните съобщения.

Статистически годишник 1939 година

четвъртък, 4 април 2024 - 13:50

Тридесет и второто издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1939 г. излиза от печат през 1940 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен с 16 нови таблици.

Публикацията се състои от 881 страници и е на български и френски език.

Статистически годишник 1938 година

понеделник, 1 април 2024 - 15:00

Статистическият годишник на Българското Царство за 1938 г. излиза от печат през 1939 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен с 31 нови таблици.

Публикацията се състои от 859 страници и е на български и френски език.

 

Статистически годишник 1937 година

четвъртък, 28 март 2024 - 14:30

Тридесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1937 г. излиза от печат през 1938 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен с 43 нови таблици.

Статистически годишник 1936 година

понеделник, 25 март 2024 - 14:55

Дигиталното копие на Статистическия годишник на Българското Царство за 1936 г. е достъпно за потребителите в уеб пространството. Двадесет и деветото издание  излиза от печат през 1937 година. Публикацията е структурирана в XXIII раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът съдържа общи резултати от преброяването, проведено на 31 декември 1934 година. Разкрити са нови раздели в сферите на трудовата повинност, благоустройство, моторни превозни средства и други.

Статистически годишник 1935 година

четвъртък, 21 март 2024 - 13:10

Двадесет и осмото издание на Статистическия годишник на Българското Царство  излиза от печат през 1936 година. Данните се отнасят за 1935 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIII раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът е обогатен с 36 нови таблици в сферата на състояние на населението, гори, земеделие и скотовъдство, акционерни дружества и международен преглед.

Статистически годишник 1934 година

понеделник, 18 март 2024 - 14:45

Статистическият годишник на Българското Царство за 1934 година е двадесет и седмото издание на Главната дирекция на статистиката и излиза от печат през 1935 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. Годишникът за 1934 г. съдържа общи резултати от проведеното през 1934 г. преброяване на населението и жилищния фонд, предварителни данни за населението и окончателни резултати за сградите в София.