Премини към основното съдържание

Проекти

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС) за 2023 година“

вторник, 26 март 2024 - 12:15

През февруари 2024 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101091474-22-BG-PPP. Проектът беше с продължителност 16 месеца - от ноември 2022 г. до февруари 2024 година.

Проект „Внедряване на ESA2010 и ВРМ6, подобряване на качеството и изпълнение на контролния цикъл на БНД“

четвъртък, 14 март 2024 - 14:20

От месец януари 2024 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Внедряване на ESA2010 и ВРМ6, подобряване на качеството и изпълнение на контролния цикъл на БНД“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101143327 – 2023-BG-NA.

Статистиката на националните сметки е от решаващо значение за изготвянето на политики и за административни цели, което налага качеството на тези данни да бъде на ниво, а прозрачността на източниците и методите, използвани за тяхното съставяне -да бъдат гарантирани.

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

сряда, 1 ноември 2023 - 15:40

През ноември 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101140352-2023-BG-PPP.

Проект „Наблюдение на работната сила - модул 2024 г. „Младите хора на пазара на труда и образователни постижения, включително прекъснали или напуснали образованието си“

петък, 20 октомври 2023 - 12:40

Националният статистически институт започва работа по проект „Наблюдение на работната сила - модул 2024 г. „Младите хора на пазара на труда и образователни постижения, включително прекъснали или напуснали образованието си“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №101136420-2023-BG-LFS.

Проект „Изследване на образованието и обучението на възрастни (AES) 2022 - Статистическа инфраструктура по IESS“

вторник, 22 август 2023 - 15:30

Националният статистически институт приключи успешно работата по проект на тема „Изследване на образованието и обучението на възрастни (AES) 2022 - Статистическа инфраструктура по IESS“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия (ЕК) № 101051892-2021-BG-AES.

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024 6-годишен модул "Достъп до услуги" - Пилотно събиране на годишни данни за 2023 година“

четвъртък, 13 юли 2023 - 17:10

От началото на 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024 6-годишен модул "Достъп до услуги" - Пилотно събиране на годишни данни за 2023 година“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101122129 - 2022-BG-ILC-SILC.

Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2023 и 2024 година“

вторник, 11 юли 2023 - 13:50

Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2023 и 2024 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 101101786 - 2022-BG-ICT.

Проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното й прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“

вторник, 30 май 2023 - 09:50

През месец май 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното ѝ прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“, съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101112756 - 2022-BG-EGD.

НСИ стартира изпълнението на проект за геореферирани данни за населението за 2022 и 2023 година

четвъртък, 11 май 2023 - 11:40

През март 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване и реорганизация на демографската статистика, статистиката на миграцията и преброяване на населението и жилищния фонд“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101101360 - 2022-BG-POP-MIGR по Програмата за единния пазар, направление „Европейска статистика“.

Проект „Усъвършенстване на хармонизираните индекси на потребителските цени, Дейност 1: Нови методологии за ХИПЦ - Подготвителна работа по внедряването на КОИКОП 2018“

сряда, 5 април 2023 - 15:20

През април 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Усъвършенстване на хармонизираните индекси на потребителските цени, Дейност 1: Нови методологии за ХИПЦ - Подготвителна работа по внедряването на КОИКОП 2018“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101103141-2022-BG-PRS.

Проектът обхваща следните дейности: