Премини към основното съдържание

Проекти

Проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“

петък, 20 януари 2023 - 09:20

Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101100585 - 2022-BG-GVC-MNE.

Проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

понеделник, 9 януари 2023 - 17:30

През август 2022 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW. Проектът беше с продължителност 18 месеца - от март 2021 г. до август 2022 година.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са постигнати заложените в него специфични и основни цели:

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

четвъртък, 10 ноември 2022 - 14:45

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101091474-22-BG-PPP.

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“

сряда, 5 октомври 2022 - 11:30

През септември 2022 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101100575 - 2022-BG-SILC.

През периода май 2022 - април 2024 г. НСИ ще работи по проект с европейско съфинансиране „Събиране на данни за градовете и субнационална статистика“

петък, 27 май 2022 - 09:30

През май 2022 г., в изпълнение на Споразумение за субсидия № 101052213-2021-BG-CITY с Европейската Комисия, Националният статистически институт (НСИ) стартира работа в поредната вълна от проекта „Събиране на данни за градовете и друга субнационална статистика“. България участва в различните фази на проекта от 2004 г. насам.

Подобряване на качеството на данните на вътресъюзната търговия в контекста на обмена на микроданни

петък, 4 март 2022 - 15:55

През март 2022 г. НСИ стартира проект “Подобряване качеството на данните на вътресъюзната търговия в контекста на обмена на микроданни”.

Външнотърговската статистика играе важна роля за анализа на икономическото развитие и на политиката както на национално, така и на общностно равнище. Формирането на Брутния вътрешен продукт и Платежния баланс на страните са повлияни до голяма степен от външнотърговската дейност.

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022 модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“

понеделник, 24 януари 2022 - 15:15

През септември 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022 модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC.

Проект „Професионални умения - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2022 година“

вторник, 4 януари 2022 - 16:05

Националният статистически институт започва работа по проект „Професионални умения - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2022 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №101052204-2021-BG-LFS SURVEY.

Допълнителният модул ,,Професионални умения“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2022 г. съгласно Делегиран регламент на Европейската комисия № 2020/256 от 16 декември 2019 г. и Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2020/1642 от 5 ноември 2020 година.

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

сряда, 10 ноември 2021 - 17:00

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP.