Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Наблюдение на потребителите, януари 2009 г.

петък, 6 февруари 2009 - 11:00

Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 2009 г., отчита, че показателят “доверие на потребителите” се понижава с 6.7 пункта в сравнение с октомври 2008 г. (съответно с 8.0 пункта при потребителите в градовете и с 4.3 пункта в селата).

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанската конюнктура през януари 2009 г.

сряда, 28 януари 2009 - 11:00

През януари 2009 г. бизнес анкетите на НСИ отчитат спад с 0.6 пункта на общия показател на бизнес климата в сравнение с декември 2008 г., след наблюдаваното по-значително влошаване на стопанската конюнктура през предходните три месеца.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2008 година

вторник, 27 януари 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през декември 2008 г. са 385 336 и намаляват спрямо същия период на 2007 г. с 5.5%.
През месец декември 2008 г. пътуванията на български граждани са 392 754, като намалението им спрямо декември 2007 г. е 9.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Използване на ИКТ от домакинствата и предприятията, 2008 г.

петък, 23 януари 2009 - 11:00

Данните от изследването за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията сочат, че през 2008 г. се запазва тенденцията на растеж и все по-широко приложение на ИКТ в предприятията в Република България.

Прессъобщение

Пазарни цени на жилища, IV тримесечие 2008 г.

петък, 23 януари 2009 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилища за четвърто тримесечие на 2008 г. спрямо трето тримесечие на 2008 г. е 95.9%, т. е. средното относително намаление на пазарните цени на жилища за четвърто тримесечие на 2008 г. спрямо предходното тримесечие е минус 4.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата, ноември 2008 г.

четвъртък, 15 януари 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства от 272.78 лв. на 320.06 лв. или с 17.3%.

Прессъобщение