Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Производителност на труда, заети лица и отработено време, четвърто тримесечие 2008 г.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2008 година БВП на един зает нараства с 1.4 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, а за цялата 2008 година нараства с 2.7 процента спрямо 2007 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт, IV тримесечие 2008 г.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

През 2008 година БВП възлиза на 66 728.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 34 117.5 млн., като на човек се падат 4 454.1 Евро. В реално изражение БВП нараства спрямо 2007 г. с 6.0 процента.

Прессъобщение
Статистическа област

Външнотърговски стокообмен, януари - декември 2008 г.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

Предварителните данни за външнотърговските операции с партньори от Европейския съюз (ЕС) за 2008 г. показват, че тенденцията основният дял от външнотърговските потоци на България да са насочен към страните от ЕС продължава и през изминалата година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на производство и оборот в промишлеността през януари 2009 г.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

Индексът на промишленото производство през януари 2009 г. намалява с 19.0% в сравнение с предходния месец, спрямо съответния месец на 2008 г. има спад с 13.3%. Оборотът на предприятията от промишлеността през януари 2009 г. в сравнение с предходния месец намалява с 23.0%, а спрямо януари 2008 г. – с 14.6%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция, януари 2009 г.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

По предварителни данни през януари 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.2% под нивото на декември 2008 година, а в сравнение със същия месец на предходната година намалението е с 6.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на приходите от продажби в търговията, януари 2009 г.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

По предварителни данни приходите от продажби за януари 2009 г. намаляват с 3.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Новопостроени жилищни сгради и жилища през 2008 г.

петък, 6 март 2009 - 11:00

По предварителни данни новопостроените жилищни сгради през 2008 г. са 2 939 и се увеличават с 9.0% в сравнение с 2007 година. Броят на новопостроените жилища в тях се увеличил с 11.5% в сравнение с 2007 г. и достига 21 041.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цени на производител в промишлеността, януари 2009 г.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2009 г. е с 1.0% под равнището на предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 година нараства с 2.2%. Общият индекс на цените на производител през януари 2009 г. намалява е с 0.3% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо същия месец на 2008 година.

Прессъобщение

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, януари 2009 г.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през януари 2009 г. са 266 697 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 9.9%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г. и през януари 2009 г. достигат 338 440 броя, като намалението им спрямо януари 2008 г. е 30.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанската конюнктура през февруари 2009 г.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

След известно задържане на равнището на общия показател на бизнес климата през януари 2009 г., през февруари бизнес анкетите на НСИ отново отчитат спад с 3.3 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област