Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Използване на ИКТ от домакинствата и предприятията, 2008 г.

петък, 23 януари 2009 - 11:00

Данните от изследването за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията сочат, че през 2008 г. се запазва тенденцията на растеж и все по-широко приложение на ИКТ в предприятията в Република България.

Прессъобщение

Пазарни цени на жилища, IV тримесечие 2008 г.

петък, 23 януари 2009 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилища за четвърто тримесечие на 2008 г. спрямо трето тримесечие на 2008 г. е 95.9%, т. е. средното относително намаление на пазарните цени на жилища за четвърто тримесечие на 2008 г. спрямо предходното тримесечие е минус 4.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата, ноември 2008 г.

четвъртък, 15 януари 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства от 272.78 лв. на 320.06 лв. или с 17.3%.

Прессъобщение