Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на строителната продукция през октомври 2010 година

петък, 10 декември 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през октомври 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление с 0.1% спрямо предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" за октомври 2010 година

петък, 10 декември 2010 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ през октомври 2010 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", по съпоставими цени, отбелязва спад от 0.6% спрямо предходния месец.

Прессъобщение

Търговия на България с трети страни за периода януари - октомври 2010 година (предварителни данни)

петък, 10 декември 2010 - 11:00

През периода януари - октомври 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 47% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.6 млрд. лева, a вносът се е увеличил с 11.7% и достига 12.4 млрд. лева.
През периода януари - октомври 2010 г. са изнесени стоки общо за 24.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 31.6%, а внесените стоки общо са за 29.9 млрд. лв. и са се увеличили с 8.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време през третото тримесечие на 2010 г.

четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

В сравнение с третото тримесечие на 2009 г. броят на заетите лица е намалял с 5%, като са отработени с 5.1% по-малко часове.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2010 година

четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

През третото тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 19 403 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 920.6 млн., като на човек се падат 1 319.8 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.7% през третото тримесечие на 2010 г. спрямо второто тримесечие и растеж от 0.5% през третото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия на България с ЕС за периода януари - септември 2010 година (предварителни данни)

четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

През периода януари - септември 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13.4 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 6.6% и възлиза на 15.5 млрд. лева.
През септември 2010 г. износът за ЕС нараства с 22.6% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 10.1% и достига 1.9 млрд. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2010 година

петък, 3 декември 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2010 г. е 598 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намаляват с 15.1%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 21.0% и техният брой достига 4 360.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2010 година

вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2010 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на 2009 г. е очетено увеличение с 10.1%. Общият индекс на цените на производител намалява с 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2009 г. е регистрирано увеличение с 10.2%.

Прессъобщение

Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, III тримесечие на 2010 г.

вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. се наблюдава увеличение спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа - съответно с 2.6 и 4.8%. В сравнение със съответния период на 2009 г. се наблюдава спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 16.9%, а извършената работа - с 22.0%. През третото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са със 7.9% по-малко в сравнение с предходните три месеца, докато извършената работа се увеличава с 3.0%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.8 и с 1.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2010 година

вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. 1 470.6 хил. български граждани са осъществили туристическо пътуване с лична цел. Едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 390.4 лева по време на своето лично пътуване в страната и 660.9 лева за пътуване в чужбина.

Прессъобщение
Статистическа област