Премини към основното съдържание

Новини

Среща на работна група към ООН по проблемите на насилието срещу жените, 9 - 11 декември 2009 г.

сряда, 9 декември 2009 - 13:30

От 9 до 11 декември т.г. в гр. Агуаскалиентес, Мексико, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева ще участва в работна среща на Групата на приятелите на председателството по проблемите на статистическите показатели за измерване на насилието срещу жените.

Проект ”Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация” по ОПАК

вторник, 8 декември 2009 - 16:00
Националния статистически институт изпълнява проект по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос "Добро управление", Подприоритет 1.2 "Прозрачна и почтена държавна администрация".
Наименование на проекта: ”Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация”
Номер на договора: № А08-12-63-С/04.02.2009
Начална и крайна дата на проекта: 04.02.2009 – 04.02.2010
Целеви групи: Всички потребители на статистическа информация

Семинар по проект “Осигуряване на качеството в Националната статистическа система”, 26-27 ноември 2009 г.

вторник, 1 декември 2009 - 11:00
На 26 и 27 ноември 2009 година в Националния статистически институт се проведе семинар на тема “Осигуряване на качеството в Националната статистическа система”, финансиран от НСИ и Евростат в рамките на договор No 80201.2009.006-2009.318.
Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева откри форума и акцентира върху необходимостта от засилване на координацията и комуникацията при осигуряване на качеството и повишаване доверието към Националната статистическа система (НСС).

Трета среща на Комитета на Европейската статистическа система, Люксембург, 19 ноември 2009 г.

четвъртък, 19 ноември 2009 - 16:00

Председателят на НСИ, доц. д-р Мариана Коцева, ще вземе участие в Третата среща на Комитета на Европейската статистическа система, която ще се проведе на 19 ноември 2009 г. в Люксембург. Тя ще бъде придружавана от началника на отдел „Международно сътрудничество и европейски проекти” – г-жа Венета Петрова.

Среща за сътрудничество в областта на статистиката в Югоизточна Европа, 7 октомври 2009 г., Будва, Черна Гора

сряда, 7 октомври 2009 - 17:30

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева е на посещение в Будва, Черна гора, където се провежда годишната среща на Ръководната група за сътрудничество в областта на статистиката за страните от Европа, които не са членки на Европейския съюз. Поканени са за участие и Гърция, България и Румъния. На срещата се дискутират въпроси по присъединяването и програмите за сътрудничество в областта на статистиката. Г-жа Коцева се придружава от г-н Мустафа Зинал – заместник-председател на НСИ.

Българската статистика ще бъде домакин на 96-та Конференция на ръководителите на статистическите служби на страните членки на ЕС (29 септември - 1 октомври 2010 г.)

сряда, 7 октомври 2009 - 15:00
На 95-та Конференция на ръководителите на статистическите служби на страните членки на Европейския съюз, провела се на 30 септември - 1 октомври 2009 г. в Малта, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева прие домакинството на следващата, 96-та годишна среща и на Шестото заседание на Комитета на Европейската статистическа система, (които ще се проведат на 29 септември - 1 октомври 2010 г.) от генералния директор на Статистическия офис на Малта г-н Майкъл Рос.

Заключителен семинар по Туининг-проект "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ"

сряда, 9 септември 2009 - 11:00
На 8 септември 2009 г. в София се проведе заключителен семинар по Туининг-проект BG 06/IB/FI/01 (BG 2006/ 018-343.08.04) "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ".

МВР и НСИ ще обменят информация в реално време

понеделник, 25 май 2009 - 17:00

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и доц. д-р Мариана Коцева, председател на Националния статистически институт, подписаха рамково споразумение за взаимодействие и обмен на информация между МВР и НСИ. Взаимодействието между двете институции включва непрекъснат обмен в реално време на информация за социално-икономическите, демографските и други процеси в страната, както и оказване на експертна помощ и съдействие.

Председателят на НСИ доц. д-р Мариана Коцева ще участва в Първата среща на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС)

четвъртък, 14 май 2009 - 14:00

Председателят на НСИ доц. д-р Мариана Коцева ще участва в Първата среща на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС)

Официално посещение на Владимир Соколин - ръководител на Статистическата служба на Русия РОССТАТ

петък, 24 април 2009 - 17:00

На 27 и 28 април 2009 г. на официално посещение в Националния статистически институт беше г-н Владимир Соколин – ръководител на Статистическата служба на Русия РОССТАТ.В рамките на посещението си г-н Соколин се срещна със зам. председателя на Народното събрание г-н Любен Корнезов, управителя на БНБ г-н Иван Искров, проф. д-р Борислав Борисов - ректор на Университета за национално и световно стопанство и съветник на президента на Република България г-н Георги Първанов, с ръководството и служители на НСИ.Визитата на г-н Соколин беше по покана на председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева.