Премини към основното съдържание

МВР и НСИ ще обменят информация в реално време

Публикувано на: 25.05.2009 - 17:00

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и доц. д-р Мариана Коцева, председател на Националния статистически институт, подписаха рамково споразумение за взаимодействие и обмен на информация между МВР и НСИ. Взаимодействието между двете институции включва непрекъснат обмен в реално време на информация за социално-икономическите, демографските и други процеси в страната, както и оказване на експертна помощ и съдействие. Съгласно споразумението НСИ ще предоставя на МВР данни от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма в съответствие с Календара за разпространение. МВР ще съдейства на НСИ като участва в разработването на нормативни актове и други методологически документи по въпроси от взаимен интерес. Обменът на информация ще се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за статистиката, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни. При информационния обмен ще се използват автоматизирани информационни системи и мрежи.