Премини към основното съдържание

Посещение на заместник-генералния директор на ЕВРОСТАТ г-жа Мари Бохата

Публикувано на: 17.03.2009 - 11:00
На 8 септември 2009 г. в София се проведе заключителен семинар по Туининг-проект BG 06/IB/FI/01 (BG 2006/ 018-343.08.04) "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ".
Туининг-проектът, по който Националният статистически институт е бенефициент, е на стойност 1,8 млн. евро, от които над 1,6 млн. евро представляват финансиране по програма ФАР на Европейската комисия. Проектът беше успешно реализиран от консорциум между Федералната статистическа служба на Германия (DESTATIS) и Националния институт за статистика и икономически изследвания на Франция (INSEE).
Основните цели на проекта са:
1. Пълно интегриране на Националната с Европейската статистическа система;
2. Укрепване на административния капацитет на НСИ
Проектът включва четири компонента:
  • Реорганизация на регионалната структура на НСИ и укрепване на административния капацитет;
  • Обучение на персонала на НСИ и ТСБ;
  • Въвеждане на система за отчитане на времето;
  • Намаляване на натовареността на респондентите и ТСБ;
В рамките на проекта за 17 месеца бяха осъществени 66 мисии на 62 чуждестранни експерти от Европейския съюз, бяха обучени 317 експерти от НСИ, в т. ч. и от всички Териториални статистически бюра в страната, и бяха реализирани 6 учебни посещения в национални статистически служби на срани от ЕС.
По време на семинара презентации направиха:
Г-жа Мариана Коцева, председател на НСИ
"Новата роля на териториалните статистически бюра"
Г-н Мустафа Зинал
"Устойчиво развитие на националната статистическа система"
Г-жа Гергана Михайлова, зам.- председател на НСИ
"Стратегия за намаляване на натоварването на респондентите "
Г-жа Галина Ханджиева, директор на ТСБ - Русе
"Политика по разпространение на данните"
Г-н Петер Зонтагбауер, Австрия
"Предимствата на новата система за отчитане на времето, разработена за НСИ"
Г-н Юрген Динзе, постоянен Туининг-съветник представи своите
"Лични бележки във връзка с провеждането на близо 70 мисии"
Участие в семинара взеха представители на Федералната статистическа служба на Германия, Националния институт за статистика и икономически изследвания на Франция и ЕВРОСТАТ.
На семинара присъстваха подуправителя на Националния осигурителен институт г-жа Весела Караиванова, заместник-изпълнителния директор на Националната агенция за приходите г-н Стоян Марков, заместник-министъра на Труда и социалната политика г-жа Христина Митрева и др.
Гости бяха ръководителите на националните статистически служби на страните на Югоизточна Европа.
Предстоящият форум беше повод за втората подобна среща, на която домакин е НСИ. (На 6 септември 2008 г. в Банско се проведе Първата Неформална среща на генералните директори на статистическите служби на държавите от Балканския регион. Целта на срещата беше да се обсъди развитието на сътрудничеството в областта на статистиката - обхват, приоритети, основни форми на взаимодействие и бъдещи конкретни стъпки.)
Тази година акцентът беше върху регионалната структура на националните статистически служби и намаляването на натовареността на респондентите.