Премини към основното съдържание

Статистически сборник на област Пловдив 1998-2002

Публикувано на: 25.01.2005 - 13:44
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Пловдив, предлагат на потребителите на статистическа информация регионалната публикация "Статистически сборник на област Пловдив 1998 - 2002" - печатно и електронно издание. Изданието е предназначено за всички, които проявяват интерес към демографското, социалното и икономическото развитие на региона през периода от 1998 до 2002 година.
Публикацията е оформена в две части.
Първата част съдържа данни на ниво област, а където е възможно, данните са дадени и по общини. Информацията е групирана в 24 тематични раздела В икономическите раздели е предложено и отраслово структуриране на данните. Публикувана е информация за населението, пазара на труда, инвестициите, основни показатели за различни отрасли на икономиката, основни показатели за малките и средните предприятия, образованието, здравеопазването, правосъдието, културата, туризма и околната среда.
Включен е отделен раздел с данни от последните преброявания на населението и жилищния фонд, в който може да се намери интересна информация за семействата, домакинствата, вероизповеданието и етническата принадлежност на населението.
Втората част съдържа десет раздела, в които са представени данни за Южния централен район за планиране. Публикувани са данни за областите, включени в района за планиране. Подбрани са основни икономически показатели, както и такива за населението и жилищния фонд, пазара на труда, образованието, здравеопазването и туризма, характеризиращи отделните териториални единици и района като цяло.
 
Цена на печатно издание: 15 лева
Цена на електронно издание (CD): 12 лева
Цена на комплект (печатно издание + CD): 19 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 59, тел. 032/658716.
• НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142; e-mail: [email protected].