Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване, основани на Европейско изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC) в контекста на отворения метод за координация

Публикувано на: 15.12.2011 - 11:00

Европейското изследване на доходите и условията на живот „EU-SILC” е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.

Прессъобщение