Премини към основното съдържание

Статистическа система „Трудови злополуки”

Статистическа система „Трудови злополуки“ - 2014 е издадена със съдействието и финансовата подкрепа на „Фонд условия на труд“. Утвърдена със Заповед № РД 07-00-186 от 02.07.2014 г. на Председателя на НСИ, обнародвана в ДВ бр. 62 от 29.07.2014 година.