Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Габрово"

Георги Цветков
Началник на отдел "Статистически изследвания - Габрово"
 
За контакти:
адрес: 5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65
тeл.: +359 66 819722
факс: +359 66 800320