Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"

Михаилка Григорова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"

За контакти:
адрес: 5000, Велико Търново, ул."Никола Габровски" №61
тeл.: +359 62 614516
факс: +359 62 628243
e-mail: [email protected]