Премини към основното съдържание

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адреси за получаване
на отчети
1
БЛАГОЕВГРАД
Христина Иванова
073/889 6524
2
БУРГАС
Атанаска Кръстева
056/851 942
 
 
Дечка Славчева
056/851 941
 
 
Ирина Миланова
056/851 925
 
 
Дияна Горанова- Шидерова
056/851 937
 
 
Йорданка Бинева
056/851 932
3
ВАРНА
Ивелина Хараламбиева
052/575 218
 
 
Нели Димитрова
052/575 247
 
4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Кристина Бейска
062/614 521
5
ВИДИН
Таня Йорданова
094/609 271
6
ВРАЦА
Ралица Спасова
092/668 683
7
ГАБРОВО
Марияна Спасова
066/819 735
8
КЪРДЖАЛИ
Жана Стоянова
0361/670 55
 
 
Антоанета Атанасова
0361/670 36
 
9
КЮСТЕНДИЛ
Илонка Иванова
078/559 660
10
ЛОВЕЧ
Станислав Савчев
068/686 065
11
МОНТАНА
Маргарита Езекиева
096/391 828
 
 
Албена Стоянова
096/391 816
 
 
 
Капка Петрова
096/391 825
 
12
ПАЗАРДЖИК
Деян Георгиев
034/402 719
 
 
Георги Ангелов
034/402733
13
ПЕРНИК
Лилия Никифорова
076/688 659
14
ПЛЕВЕН
Емилия Тодорова
064/890 416
 
 
Петя Николова-Георгиева
064/890 421
 
 
Калина Янкова
064/890 423
 
 
Пламен Петков
064/890 415
15
ПЛОВДИВ
Иванка Джаванова
032/658 728
 
 
Марина Бейчева
032/658 728
16
РАЗГРАД
Иванка Георгиева
084/616 124
 
 
Гергана Костова
084/616 130
 
17
РУСЕ
Галина Петрова Лазарова
082/811 424
18
СИЛИСТРА
Добромира Йовчева
086/818 319
19
СЛИВЕН
Диана Пирдопска-Петрова
044/613 422
20
СМОЛЯН
Димка Дариткова
0301/674 14
 
 
Бинка Молова
0301/674 27
 
 
 
Галина Чакърова
0301/674 15
 
 
 
Малинка Сиракова
0301/674 36
 
21
СОФИЯ ГРАД
Петранка Атанасова
02/9857 678
 
 
Грета Минкова
02/9857 451
 
 
Маргарита Йотова
02/9857 730
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Василка Петрова
02/9857 235
 
 
Росица Гецова
02/9857 702
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
 
 
Светла Илиева
042/619 421
 
24
ДОБРИЧ
Антоанета Петкова
058/655 316
 
 
Наталия Петрова
058/655 329
 
 
Нела Фокова
058/655 321
25
ТЪРГОВИЩЕ
Диян Дянков
0601/694 31
26
ХАСКОВО
Светла Велева
038/608 888
27
ШУМЕН
Елена Стоянова
054/850 631
 
 
Мариян Иванов
054/850 628
 
28
ЯМБОЛ
Емилия Петрова
046/686 324