Премини към основното съдържание

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

  Отдели "Статистически изследвания" Експерт Телефон Имейл адреси за получаване на отчети 
1 БЛАГОЕВГРАД Христина Иванова 073/889 6524 [email protected]
2 БУРГАС Атанаска Кръстева 056/851 942 [email protected]
    Нина Янева 056/851 921 [email protected]
    Ирина Миланова 056/851 925 [email protected]
    Дияна Горанова- Шидерова 056/851 937 [email protected]
    Илияна Стоянова 056/851 922 [email protected]
3 ВАРНА Ивелина Хараламбиева 052/575 218 [email protected]
    Нели Димитрова 052/575 247  
4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО Кристина Бейска 062/614 521 [email protected]
         
5 ВИДИН Светла Симеонова 094/609 269 [email protected]
    Ваня Геортиева 094/609 264 [email protected]
    Юлия Петрова 094/609 275 [email protected]
    Таня Йорданова 094/609 271 [email protected]
6 ВРАЦА Ралица Спасова 092/668 683 [email protected]
7 ГАБРОВО Марияна Спасова 066/819 735 [email protected]
8 КЪРДЖАЛИ Жана Стоянова 0361/670 55 [email protected]
    Антоанета Атанасова 0361/670 36  
9 КЮСТЕНДИЛ Илонка Иванова 078/559 660 [email protected]
10 ЛОВЕЧ Светла Райнова 068/686 070 [email protected]
11 МОНТАНА Маргарита Езекиева  096/391 828 [email protected]
    Албена Стоянова 096/391 816  
    Капка Петрова 096/391 825  
12 ПАЗАРДЖИК Деян Георгиев 034/402 719 [email protected]
    Георги Ангелов 034/402 733 [email protected]
13 ПЕРНИК Александър Гигов 076/688 659 [email protected]
14 ПЛЕВЕН Пламен Петков 064/890 415 [email protected]
    Емилия Тодорова 064/890 416 [email protected]
    Петя Николова-Георгиева 064/890 421 [email protected]
    Петър Монов 064/890 423 [email protected]
15 ПЛОВДИВ Иванка Джаванова 032/658 728 [email protected]
    Марина Бейчева 032/658 728 [email protected]
16 РАЗГРАД Иванка Георгиева 084/616 124 [email protected]
    Росица Иванова 084/616 137  
    Радостина Петкова 084/616 115  
17 РУСЕ Галина Лазарова 082/811 424 [email protected]
18 СИЛИСТРА Борислав Димов 086/8183 26 [email protected]
    Веселина Атанасова 086/8183 15 [email protected]
19 СЛИВЕН Диана Пирдопска-Петрова 044/613 422 [email protected]
20 СМОЛЯН Галина Чакърова  0301/674 15 [email protected]
    Бинка Молова 0301/674 14 [email protected]
    Радостина Давидова 0301/674 26 [email protected]
21 СОФИЯ ГРАД Венета Станимирова 02/9857406 [email protected]
    Грета Минкова 02/9857 451 [email protected]
    Деница Богоева 02/9857 657 [email protected]
    Силвия Благоева 02/9857576 [email protected]
    Сашка Петрова 02/9857 638 [email protected]
22 СОФИЙСКА ОБЛАСТ Василка Петрова  02/9857 235 [email protected]
    Мария Веселинова 02/9857 702 [email protected]
23 СТАРА ЗАГОРА Тоня Василева 042/619 414 [email protected]
    Петя Петкова 042/619 426  
24 ДОБРИЧ Антоанета Петкова 058/655 316 [email protected]
    Наталия Петрова 058/655 329 [email protected]
    Нела Фокова 058/655 321 [email protected]
25 ТЪРГОВИЩЕ Диян Дянков 0601/694 31 [email protected]
26 ХАСКОВО Людмила Кръстева 038/608862 [email protected]
27 ШУМЕН Елена Стоянова 054/850 631 [email protected]
    Мариян Иванов 054/850 628  
28 ЯМБОЛ Емилия Петрова 046/686 324 [email protected]