Премини към основното съдържание

Формуляр "Отчет за източниците на емисии в атмосферата за 2020 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за източници на емисии в атмосферата за 2020 година”.

Наблюдението се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2021 година. Отчетът се попълва от всички стопански субекти, съставна част от чиято дейност са:
- процесите за производство на енергия;
- процесите при производство на друга продукция (обхваната чрез произведена продукция, използване на разтворители, добив и дистрибуция на горива).
 
Списъкът на тези процеси, както и измерителните единици, в които се попълват данните, е поместен в Приложение 1 (Номенклатура на източници на емисии в атмосферата). Приложението е включено както в електронния вариант, така и във варианта на хартиен носителна който също може да бъде попълнен формулярът. Указанията за попълване на формуляра се съдържат във варианта на хартиен носител.

Отчетът се попълва по местонамиране на дейността на стопанските субекти – в колкото населени места има такива процеси, толкова броя отчети се попълват.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла Instrukcia.doc. Необходимите номенклатури за попълване се съдържат във файла emis.xls. Името на отчетната единица се въвежда в съответното поле.

Ако са изпълнени логическите и аритметичните контроли с натискане на бутона «формиране на файл за НСИ» в първи раздел се създава файл с име Е_ЕИК на Вашето предприятие_ЕКАТТЕ (код на населеното място на Вашето предприятие).

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Ралица Радовска телефон 9857478 , а за попълване на формуляра - към Румен Руменов на телефони 9857541. Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел «Статистически изследвания» във вашата област до 28 май 2021 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

№ ОСИ

ОСИ - област
Име и фамилия
тел.код
Тел.№
адрес на електр. поща за изпращане на файловете с данни в отдел статистически изследвания към ТСБ
01
Благоевград
Валентина Миджова
073
8896516       0877904428
02
Бургас
Медиха Карагьозова
056
851926
03
Варна
Наталия Петрова 
Вера Тодорова
052
575241         
 
575251
04
Велико Търново
Светлана Братоева
062
61 45 22
05
Видин
Георги Георгиев
094
609269
06
Враца
Кети Иванова
092
668680
07
Габрово
Николета Вaлачева
066
819 743
08
Кърджали
Марияна Павлова
0361
67047
09
Кюстендил
Роза Ризова
078
55 96 47
10
Ловеч
Даниела Цветкова
068
686073
11
Монтана
Маргарита Езекиева
096
391828
12
Пазарджик
Теодора Шуманова
034
402728
13
Перник
Рая Стоева
076
 688 666
14
Плевен
Емилия Тодорова
064
890416
15
Пловдив
Светлана Атанасова
032
658726
16
Разград
Радостина Петкова
084
616115
17
Русе
Ивелина Калчева
082
811 436
18
Силистра
Борислав Димов
086
 818 326
19
Сливен
Радка Монева
044
613435
20
Смолян
Иван Даритков
0301
67423
21
София-град
Йорданка Илиева
02
9857 629
22
София-област
Цветанка Попова
02
9857636
23
Стара Загора
Калина Бакърджиева
042
619415
24
Добрич
Минка Раева
058
655323
25
Търговище
Марияна Терзиева
0601
694 25
26
Хасково
Николина Делчева
038
608 851
27
Шумен
Мария Божинова-Борисова
054
850621
28
Ямбол
Ралица Танева
046
686332