Премини към основното съдържание

Статистика на социалната защита за периода 2000 - 2007 година

Публикувано на: 11.12.2009 - 14:00
Излезе от печат електронната публикация на Националния статистически институт „Статистика на социалната защита за периода 2000 - 2007 година”, която съдържа информация за приходите и разходите по схеми за социална защита и данни за изплатените обезщетения и помощи по функции на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS).
Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита е специфичен инструмент за получаване на сравними, актуални и точни данни за социалните плащания и тяхното финансиране на ниво Европейски съюз.
От 2006 г. в страната започна въвеждане на интегрираната статистика на социалната защита с данни за 2005 година. Внедряването на системата на национално ниво е в съответствие с основния Регламент № 458/2007 на Европейската комисия и Съвета, Регламент № 1322/2007 на Европейската комисия за формата за предаване на данните, изпращане на резултатите и критериите за оценка на качеството на основния модул и модула за бенефициентите на пенсии и Регламент № 10/2008 на Европейската комисия за дефинициите, подробните класификации и обновяване на правилата за разпространение на данните от основния модул и модула за бенефициентите на пенсии.
Системата за интегрирана статистика на социалната защита се състои от:
• Основен модул, който осигурява данни за приходите и разходите по схеми за социална защита и данни за изплатените обезщетения и помощи по функции - Болест/Здравна грижа, Инвалидност, Старост, Семейство/Деца, Наследници, Безработица, Жилищни нужди, Социално изключване;
• Модул за бенефициентите на пенсии, по който се осигурява детайлна информация за бенефициентите на пенсии по схеми за социална защита, по видове пенсии (за навършена възраст, инвалидност, намалена работоспособност, наследствени пенсии, ранно пенсиониране и други), по пол и по вида на управление на схемата.
 
Публикацията съдържа:
• Методологични бележки;
• База данни с количествена информация по функции за периода 2000 - 2007 г. (основен модул);
• База данни с брой на бенефициентите на пенсии за периода 2000 - 2007 г. (модул за бенефициентите на пенсии);
• Качествена информация по схеми - описание на схемите, включени в системата за социална защита.
 
Публикацията е предназначена за широк кръг потребители - органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации и други заинтересовани лица, които активно работят по тази проблематика.
 
Цена на изданието: 12.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област