Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд за четвърто тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 18.03.2011 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0 % спрямо четвърто тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област