Премини към основното съдържание

Наблюдение на работната сила, 2008 г.

Публикувано на: 16.03.2009 - 11:00

През 2008 г. броят на икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години е 3 504.7 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.5 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област