Премини към основното съдържание

Наблюдение на работната сила, I тримесечие 2009 г.

Публикувано на: 22.05.2009 - 11:00

Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 66.9% от населението на същата възраст. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 71.8% за мъжете и 62.2% за жените. Степента на икономическата активност на населението е почти същата, както през първото тримесечие на 2008 г., като отбелязва минимално увеличение при мъжете и намаление при жените.

Прессъобщение
Статистическа област