Премини към основното съдържание

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2012 година (предварителни данни)

Публикувано на: 28.05.2013 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2012 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 259 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 943. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 6.0% от всички осъдени лица и достигат 961.

Прессъобщение
Статистическа област