Премини към основното съдържание

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през четвъртото тримесечие на 2009 година

Публикувано на: 10.05.2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през четвъртото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 2.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 10 035. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.7% от всички осъдени лица и достигат 777. Спрямо съответният период на предходната година те намаляват с 14.8%.

Прессъобщение
Статистическа област