Премини към основното съдържание

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2008 г.

Публикувано на: 03.04.2009 - 11:00

Броят на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, заведени и водени на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) намаляват съответно с 6.5 и 7.0 % спрямо 2007 г. Намаление с 13.4% се отбелязва и в броя на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления.

Прессъобщение
Статистическа област