Премини към основното съдържание

Начин на живот


ЕВРОПЕЙСКО ЗДРАВНО ИНТЕРВЮ - 2008
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
(%)
Възрастови групи Ежедневно пушещи Пушат понякога Непушачи
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 40.5 18.9 9.8 9.3 49.7 71.8
15 – 24 27.7 17.9 13.0 13.1 59.3 69.0
25 – 44 54.8 32.7 9.7 12.9 35.5 54.3
45 – 64 46.3 17.7 10.5 9.9 43.2 72.4
65 + 12.0 2.2 6.0 1.2 82.0 96.6
УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ПРЕЗ ДВАНАДЕСЕТТЕ МЕСЕЦА ПРЕДХОЖДАЩИ ИЗСЛЕДВАНЕТО ПО ПОЛ
(%)
  Общо Мъже Жени
Никога 30.5 16.9 42.9
Месечно или по-рядко 32.6 28.4 36.4
2 до 4 пъти месечно 17.5 23.7 11.7
2 до 3 пъти седмично 8.6 13.1 4.5
4 до 6 пъти седмично 4.8 7.5 2.2
Всеки ден 6.1 10.4 2.1
29.12.2011