Премини към основното съдържание

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992 - 2009 година

Публикувано на: 02.07.2010 - 15:30
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация електронното двуезично издание (на български и английски език) "Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992 - 2009 година". Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за периода 1992 - 2009 г. и по месеци на 2009 година. Използвана е информацията от месечното наблюдение на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от средните потребителски цени, които се публикуват всеки месец от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки - средно на 100 домакинства. Включени са и данни за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията в нея.
Публикуваната в изданието информация представлява интерес за широк кръг потребители - органи на държавното управление, обществени организации, студенти и други.
Изданието се публикува в Интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 7.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотека на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотека на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ