Премини към основното съдържание

Бюджети на домакинствата в Република България 2008

Публикувано на: 04.09.2009 - 00:00
Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2008".
Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2000 - 2008 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
Резултатите са представени в групировки по признаците: местоживеене, размер на домакинството, брой на заетите лица в домакинството, брой на децата в домакинството, годишен общ доход на лице от домакинството, наличие на пенсионери в домакинството, професионален и социално-икономически статус на главата на домакинството и децилни групи.
Публикуваната информация е предназначена за широк кръг потребители - държавни институции, провеждащи държавната социална и икономическа политика, обществени организации, икономисти, студенти и други.
НСИ предлага и аналогична електронна версия на изданието (на CD).
 
Цена на печатното издание: 20.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 12.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 25.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ