Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 05.10.2010 - 11:00

През второто тримесечие на 2010 г. средният тримесечен общ доход на лице от домакинство е 906 лв., което е с 0.9% по-малко спрямо същото тримесечие на 2009 година. Основната част от този доход - 95.2%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество. Останалата част от отчетения общ доход - 4.8%, се дължи на продажби на имущество и други приходи.

Прессъобщение