Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2010 година

Публикувано на: 15.03.2010 - 11:00

През 2010 година Националният статистически институт (НСИ) променя методологията на домакинските бюджети с цел да постигне по-пълна хармонизация с подобни изследвания в ЕС и да осигури по-голям набор от показатели, за да може да се наблюдава ефекта от кризата върху поведението на домакинствата по отношение на приходите и разходите, които те извършват.

Прессъобщение