Премини към основното съдържание

Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.10.xls

ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ДОМАКИНСТВАТА НЯМАТ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
Видове причини 2019
Наличен е достъп до интернет на друго място (напр. на работното място) 0.9
Няма нужда от интернет (не е полезен, интересен и др.) 12.5
Оборудването е твърде скъпо 4.7
Разходите за достъп са твърде високи (телефон, абонамент и др.) 6.0
Липса на умения за работа с интернет 10.4
Опасения относно поверителността или сигурността (напр. за предоставянe на лични данни в интернет или вирусни атаки) 0.1
Не се предлага интернет (широколентов интернет) в района, в които живеете 0.1
Други причини 0.8
10.12.2021