Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследванията на информационното общество в предприятията, 2012 г.

Публикувано на: 13.12.2012 - 11:00

През януари 2012 г. делът на предприятията от нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица, които имат достъп до интернет достига до 87.4%, или с 0.5 процентни пункта повече в сравнение със същия период на предходната година, а 48.8% поддържат своя уебстраница или уебсайт.

Прессъобщение
Статистическа област