Премини към основното съдържание

Формуляр "Пуснати на пазара опаковки през 2020 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра за статистическото изследване „Пуснати на пазара опаковки” за отчетна 2020 година.

Изследването се провежда съгласно Националната статистическа програма 2021 година. Всички отчетни единици, подлежащи на отчет, се уведомяват от областните отдели „Статистически изследвания“ на териториалните статистически бюра на НСИ.

Електронната версия на отчета се запазва в директория и се разархивира. Архивираният файл съдържа формуляр за въвеждане на данни (OP2020.xls) и инструкция за стартиране с макроси в различните версии на EXCEL (START_Ex_2020.doc). Формулярът съдържа указания с дефиниции и технически инструкции, както и таблици за въвеждане на данни, съпроводени с номенклатури. След приключване на въвеждането на данните и отстраняване на грешките, се създава изходен файл, който следва да се изпрати на съответния областен статистически отдел.

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител.

Срокът за изпращане на попълнените електронни или хартиени формуляри е до 28 май 2021 година. Адресите за изпращане на отчетите до областните отдели „Статистически изследвания“ и телефоните за контакт при възникнали въпроси са поместени в тук приложената таблица.

За допълнителна информация, въпроси и коментари може да се свържете с нас и по електронната поща, имейл: [email protected].

№ ОСИ

ОСИ - област
Отговорници в ОСИ
Телефон
Електронна поща за изпращане на файловете с данни в ОСИ
1
ОСИ Благоевград
Борислава Христова
073/8896534;
073/8896535;
0877904419
2
ОСИ Бургас
Екатерина Стаматова
056/851940
3
ОСИ Варна
Диана Костадинова
052/575229
4
ОСИ Велико Търново
Георгия Илиева
062/61 45 19
5
ОСИ Видин
Таня  Йорданова
094/609271
6
ОСИ Враца
Валентина Маринова
092/668678
7
ОСИ Габрово
Ваня Пенчева
 066/819 740
8
ОСИ Кърджали
Иван Златилов
0361/67037
9
ОСИ Кюстендил
Гергана Христова
078/ 55 96 63
10
ОСИ Ловеч
Даниела Цветкова
068/686073
11
ОСИ Монтана
Маргарита Езекиева
096/391828
12
ОСИ Пазарджик
Георги Василев
034/402714
13
ОСИ Перник
Цветелина Евтимова
076/688 675
14
ОСИ Плевен
Петя Николова-Георгиева
064/890421
15
ОСИ Пловдив
Анастасия Няголова
032/658734
16
ОСИ Разград
Радостина Петкова
084/616115
17
ОСИ Русе
Десислава Сандева - Илиева
082/811 437
18
ОСИ Силистра
Добромира Йовчева
 086/818 319
19
ОСИ Сливен
Анна Попова
044/613431
20
ОСИ Смолян
Миглена Пенчеджиева
0301/67416
21
ОСИ София-град
Силвия Павлова
02/9857413
22
ОСИ София-област
Любов Йовинска
02/9857579
23
ОСИ Стара Загора
Ивелина Недева
042/619436
24
ОСИ Добрич
Антоанета Харизанова
058/655328
25
ОСИ Търговище
Людмила Милева
0601/ 694 30
26
ОСИ Хасково
Мария Митева
038/608 875
27
ОСИ Шумен
Диянка Иванова
054/850633
28
ОСИ Ямбол
Иванка Чонгарова
46 686 333