Премини към основното съдържание

Формуляр "Подземни запаси" за отчетната 2020 година

Националният статистически институт публикува електронен вариант на въпросника за статистическото изследване „Подземни запаси” за отчетната 2020 година.

Изследването се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2021 година. Всички отчетни единици, подлежащи на отчет, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ.

Инсталационният пакет е във вид на архивиран файл. Преди да започнете работа трябва да запомните файла на Вашия компютър. След това следва да го разархивирате.

Пакетът съдържа инструкция за работа и електронен формуляр (файл resursi.xls), в който се попълват данните. Номенклатурите и указанията за попълване на въпросника също се съдържат във файла resursi.xls.

Попълнените файлове с данни се изпращат в срок до 28 май 2021 г. на посочените по-долу електронни адреси в отдел „Статистически изследвания” в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ).

Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ и чрез формуляр на хартиен носител.

За контакти при възникнали въпроси използвайте следните телефони:
За въпроси по съдържанието и методологията на електронния въпросник – Петър Петров, тел. 02/9857 499  .
За въпроси във връзка с попълването на електронния въпросник - Ралица Радовска, тел. 02/9857 478.
 

Статистическо изследване "Подземни запаси" за отчетната 2020 г. - контакти в ТСБ

№ ОСИ
ОСИ - област
Отговорници   в ОСИ
Телефон
Електронна поща за изпращане на файловете с данни в ОСИ
1
ОСИ Благоевград
Гергана Йочева
073/8896523;
073/8896524
2
ОСИ Бургас
Йорданка Бинева
056/851932
3
ОСИ Варна
Ивелина Хараламбиева          Николинка Савова
052/575218
052/575252
4
ОСИ Велико Търново
Мая Блажева
062/61 45 20
5
ОСИ Видин
Светла Симеонова
094/609269
6
ОСИ Враца
Валентина Маринова
092/668678
7
ОСИ Габрово
Николета Валачева
 066/819 743
8
ОСИ Кърджали
Дорка Митева
0361/67034
9
ОСИ Кюстендил
Слави Кашкин
078 /55 96 50
10
ОСИ Ловеч
Даниела Цветкова
068/686073
11
ОСИ Монтана
Маргарита Езекиева
096/391828
12
ОСИ Пазарджик
Георги Ангелов
34402733
13
ОСИ Перник
Цветелина Евтимова
076/688 675
14
ОСИ Плевен
Пламен Петков
064/890415
15
ОСИ Пловдив
Светлана Кирева
032/658741
16
ОСИ Разград
Иванка Георгиева
084/616124
17
ОСИ Русе
Марияна Панева
082/811 429
18
ОСИ Силистра
Ивелина Георгиева
086/818 321
19
ОСИ Сливен
Анна Попова
044/613431
20
ОСИ Смолян
Димка Дариткова
0301/67414
21
ОСИ София-град
Петър Петров
02/9857 684
22
ОСИ София-област
Любов Йовинска
02/9857579
23
ОСИ Стара Загора
Христислава Димитрова
042/619419
24
ОСИ Добрич
Пламен Колев
058/655330
25
ОСИ Търговище
Марияна Терзиева
0601/ 694 25
26
ОСИ Хасково
Стоянка Въчева
038/608873
27
ОСИ Шумен
Мирослав Малчев
054/850614
28
ОСИ Ямбол
Ралица Танева
46 686 332