Премини към основното съдържание

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2011 година

Публикувано на: 29.06.2012 - 11:00

През 2011 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 188.6 млн. лв., като в сравнение с предходната година намаляват с 3.3%.

Прессъобщение