Премини към основното съдържание

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2010 година

Публикувано на: 30.06.2011 - 11:00

През 2010 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 195.0 млн. лева. В сравнение с предходната година бюджетните разходи за НИРД намаляват с 8.2% (230.4 млн. лв. през 2009 г.).

Прессъобщение