Премини към основното съдържание

Научноизследователска и развойна дейност през 2009 година (предварителни данни)

Публикувано на: 29.10.2010 - 11:00

През 2009 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 361.1 млн. лв., което е с 10.8% повече в сравнение с предходната година, като се запазва тенденцията на ежегодно нарастване на техния обем през периода 2005 - 2009 година.

Прессъобщение