Премини към основното съдържание

Формуляри "Водопотребление” за 2020 година

Изследването за водопотреблението се провежда в съответствие с Националната Статистическа Програма 2021 година. Разработени са два отделни електронни формуляри за отчетна 2020 г. според дейността на предприятията:

1. VEC_2020.zip - електронен формуляр за отчитане на водоползването, производството и мощността на водноелектрическите централи (ВЕЦ). В един електронен формуляр (VEC2020.xls) се въвеждат данни за всички централи, експлоатирани от предприятието.

2. VOD_2020.zip - електронен формуляр за отчитане на водоползването за дейността на други предприятия, независимо от икономическата дейност. Електронният формуляр (VOD2020.xls) е предназначен за въвеждане на данни за водоползването в едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то за всяко едно се попълва отделен формуляр. Приложен е и файл “Instruction_ЕКАТТЕ.xls”, съдържащ указания с примери, дефиниции и списък на населените места с код по Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE).

Всеки пакет съдържа и инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

• VEC_2020_p.pdf

• VOD_2020_p.pdf

Попълнените формуляри се изпращат в срок до 28 май 2021 г. на отдел „Статистически изследвания“ към съответната област. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

№ ОСИ
ОСИ - област
Име и фамилия
Тел.№
адрес електр.поща
01
ОСИ Благоевград
Лиляна Тупарова
073/8896534; 073/8896535
02
ОСИ Бургас
Дияна Горанова-Шидерова
056/851937
03
ОСИ Варна
Мартина Патрикова             Боряна Гаргова   Диана Костадинова
052/575253         052/575240      052/575229
04
ОСИ Велико Търново
Даниела Дончева
062/61 45 15
05
ОСИ Видин
Светла Симеонова
094/609269
06
ОСИ Враца
Магдалена Йотова
092/668685
07
ОСИ Габрово
Борислав Обретинчев
066/ 819 738
08
ОСИ Кърджали
Иван Златилов
0361/67037
09
ОСИ Кюстендил
Роза Ризова
078 /55 96 47
10
ОСИ Ловеч
Рени Минкова
068/686074
11
ОСИ Монтана
Маргарита Езекиева
096/391828
12
ОСИ Пазарджик
Мариана Кузманова
034402731
13
ОСИ Перник
Рая Стоева
076/688 666
14
ОСИ Плевен
Петя Николова-Георгиева
064/890421
15
ОСИ Пловдив
Ирена Чойнева
032/658738
16
ОСИ Разград
Иванка Георгиева
084/616124
17
ОСИ Русе
Владислав  Кръстев
082/811 431
18
ОСИ Силистра
Николай Йорданов
086/818 320
19
ОСИ Сливен
Анна Попова
044/613431
20
ОСИ Смолян
Мария Василева
0301/67433
21
ОСИ София-град
Петър Петров
02/9857 684
22
ОСИ София-област
Цветанка Попова
02/9857636
23
ОСИ Стара Загора
Румен Славов
042/619435
24
ОСИ Добрич
Антоанета Петкова
058/655316
25
ОСИ Търговище
Марияна Терзиева
0601/ 694 25
26
ОСИ Хасково
Тонка Тончева
038/608 853
27
ОСИ Шумен
Диянка Иванова
054/850633
28
ОСИ Ямбол
Ваня Лазарова -Христова
046 686316