Премини към основното съдържание

България и ЕС: Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2009 година

Публикувано на: 22.10.2010 - 14:35

През 2009 г. най-висок дефицит като процент от БВП отчитат Ирландия (-14.4% от БВП), Великобритания (-11.4% от БВП), Испания (-11.1% от БВП) и Латвия (-10.2% от БВП). Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Люксембург (-0.7% от БВП), Швеция (-0.9% от БВП) и Естония (-1.7% от БВП). В България дефицитът възлиза на 4.7% от БВП. Няма страна - членка на ЕС, която да е регистрирала излишък през 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област